December 28, 2014

Polish slang and colloquial speech: Lesson 1: Jebać

JĘZYK POLSKI: Slang i mowa potoczna.
POLISH LANGUAGE: Slang and colloquial speech.


CZĘŚĆ 1: JEBAĆ/PART 1: JEBAĆ


Pierwszym słowem, o którym będziemy mówić, jest wulgaryzm “jebać”  Słowo to, znaczy wiele rzeczy i może zmieniać swoje znaczenie zależnie od tego, czy zostaje do niego dodany jakiś prefiks. Słowo to może też należeć do różnych części mowy, tzn. może być czasownikiem, przymiotnikiem jak i rzeczownikiem. Podam kilka form tego słowa jak również parę zdań, żeby pokazać jego użycie w kontekście.


The first word that we’re gonna talk about is a vulgarism “jebać”. This word can mean many things and it can change its meaning depending on if there is any prefix attached to it. It can also belong to different parts of speech, that means that it can be a verb, a noun as well as an adjective. I will list a few variations of this word together with few sentences to show the usage of the word in context.


CZASOWNIK/VERB:


JEBAĆ COŚ/KOGOŚ:, to not care about something/somebody, to fuck/screw something/somebody (not literally).


“Krzysiek nie pojawił się na moich urodzinach. Jebać go! Mam też innych przyjaciół”
Chris didn’t show up on my birthday. Fuck/Screw him! I have other friends too!”


Jebać to! Nie będę czytał tej książki”
“Fuck/Screw this! I won’t be reading this book!”


PRZYJEBAĆ KOMUŚ: to hit somebody, punch somebody


“Mam ci przyjebać?!”
“Do you want get punched?!”


“Jeżeli on nie przestanie mnie obrażać, to mu po prostu przyjebię!”
“If he doesn’t stop offending me, I’m gonna punch him!


ZAJEBAĆ COŚ/KOGOŚ: to steal something, to kill somebody/fuck somebody up


“Ktoś zajebał mi telefon, jak go znajdę to go zajebię!”
“Somebody stole my phone, when I find him I’m gonna fuck him up!


PODJEBAĆ: steal (secretly)


Podjebałem mu trochę fajek, ponieważ zapomniałem wziąć swoich z domu”
I took a few of his cigs, because I forgot to take mine with me”


WYJEBAĆ KOGOŚ/KOMUŚ: to kick somebody out of somewhere, to punch somebody


“Jeżeli nie przestaniesz krzyczeć to cię stąd wyjebię!
“If you won’t stop screaming, I will kick you out of here!”


“Zaraz ci wyjebię, ty głupi chuju!”
“I’m gonna punch you soon, you stupid dickhead!


UJEBAĆ SIĘ: make yourself dirty


“Mama mnie zajebie jeżeli ujebię te spodnie”
“My mom will murder me, if I make those those pants dirty!”


NAJEBAĆ SIĘ: to get drunk


“Mój brat nigdy by się nie najebał
“My brother would never get really drunk”


PRZYMIOTNIK/ADJECTIVE:


JEBANY: fucking, dumb, stupid
“Gdzie jest ta jebana książka?! Szukam jej już cały dzień!”
“Where is this fucking book?! I’m looking for it whole day!”


POJEBANY: fucked up, dumb, stupid (more about living things)
“Jaki ten pies jest pojebany. Szczeka bez powodu”
This dog is so stupid. He barks without a reason”


PRZYJEBANY: a little less fucked up, dumb, stupid (very difficult to translate and differentiate from the prior expression)


“Ten nowy koleś jest trochę przyjebany, jakby by był na haju cały czas”
“This new guy is a little bit fucked up/weird, as if he was high all the time”


UJEBANY: dirty


“Coś ty taki ujebany?”
“Why are you so dirty?”


NAJEBANY: drunk


“Byłem tak najebany, że nie wiedziałem jak się nazywam”
“I was so drunk, that I didn’t know what my name was”


Na pewno istnieje więcej form i możliwości użycia tego słowa, z którymi mogę nie być zapoznany. Powyższe formy, to te których sam używam najczęściej. Myślę że są one najbardziej powszechne w mowie potocznej.

There are definitely more variations of this word, with which I might be not so well acquainted. The above expressions are ones that I use myself (yes, I curse a lot) and I think that they are most common in colloquial speech.


Proszę żebyście nie przesadzali z używaniem tych słów, gdyż są one naprawdę wulgarne i powinny być używany tylko w nieformalnych sytuacjach.


Please, do not overuse those words, since they are really vulgar and should be used only in informal situations.

No comments:

Post a Comment